Privacy-beleid

Chapps (Chapps NV, Koninklijk Pakhuis op Tour & Taxis, Havenlaan 86C - Bus 315B, 1000 Brussel, België) engageert zich om uw online privacy te beschermen. Deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy omvatten de privacyprocedures voor de Chapps website(s) (“Website”) en applicaties ("Apps"). We nodigen u uit om deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy aandachtig te lezen zodat u weet welke informatie we van u inzamelen en waarom we dit doen en ook hoe we deze informatie gebruiken, onthullen, overdragen en opslaan.

1. Informatie die we inzamelen

De Website en Apps verwerven de informatie die u verstrekt bij het downloaden, registreren, openen of gebruiken ervan.

Chapps mag deze informatie conform deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy gebruiken, delen en opslaan. Het zal dit doen voor de levering en verbetering van zijn producten, diensten en content.

Door deze Website en/of Apps te openen en te gebruiken, stemt u ermee in dat we uw informatie verwerken zoals uiteengezet in deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy.

We mogen Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en creditkaartinformatie, inzamelen.

We zamelen ook de informatie in die u bij het gebruik van de Website en/of Apps in ons systeem ingeeft, zoals contactgegevens en projectmanagementinformatie.

Verder zamelen we niet-persoonlijke informatie in waarmee we geen rechtstreekse link met een specifiek individu kunnen leggen, zoals beroep en taal of postcode en tijdszone waarin de Website werd geopend of de Apps werden gebruikt zodat we een beter inzicht krijgen in het gedrag van de klant en onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Verder kunnen we technologieën gebruiken zoals cookies (kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen), webbakens of unieke toestelidentificatiecodes om uw computer- of toestel-ID automatisch en anoniem te identificeren zodat we u een beter gebruik van onze Website en/of Apps kunnen aanbieden. Onze systemen loggen ook informatie zoals uw browser, besturingssysteem en IP-adres, evenals informatie over de manier waarop u de Website en Apps gebruikt.

Om u een service op maat te kunnen bieden, kunnen wij en onze partners precieze locatiegegevens inzamelen, gebruiken en delen, inclusief de real-time geografische locatie van uw computer of toestel. Deze locatiegegevens worden automatisch en anoniem ingezameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en worden enkel gebruikt voor het leveren en verbeteren van onze diensten.

Indien u niet wil dat we uw locatiegegevens zoals hoger beschreven, inzamelen, gebruiken of delen, moet u de locatiediensten voor de Website en/of Apps in uw accountinstellingen of in de instellingen van uw mobiele telefoon en/of binnen de Website en/of Apps uitschakelen.

2. Hoe we de informatie die we inzamelen, gebruiken

We gebruiken de informatie die we inzamelen


3. Onthulling aan Derden

We zullen uw informatie enkel delen op de wijzen zoals beschreven in deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy.

We kunnen bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen met strategische en betrouwbare partners die diensten verlenen zoals informatieverwerking, kredietverlening, de uitvoering van klantenorders, de levering van producten aan u, het beheren en vermeerderen van klantgegevens, het verstrekken van klantenservice, het bepalen van uw interesse in onze producten en diensten en het voeren van klantenonderzoek of tevredenheidsenquêtes. Deze partners zijn verplicht om uw informatie te beschermen en hun gebruik van de informatie blijft beperkt tot het specifiek vooropgestelde doel. Onze partners verzekeren ons dat ze alle redelijke stappen ondernemen om de gegevens die ze namens ons bezitten, te beschermen alhoewel volledige gegevensbeveiliging niet gegarandeerd kan worden.

Indien u niet wil dat uw gegevens op deze wijze gedeeld worden, gelieve ons dan te contacteren via info@chapps.com.

We mogen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie onthullen:


We mogen Niet-persoonlijke Informatie voor om het even welk doel onthullen. Zo kunnen analyse-uitvoerende ondernemingen toegang krijgen tot anonieme gegevens (zoals uw IP-adres of toestel-ID) om ons inzicht te verschaffen in hoe onze diensten worden gebruikt. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend namens ons. Zij delen deze niet tenzij in collectieve vorm en er worden geen gegevens over enige individuele gebruiker gedeeld.

Als we Niet-persoonlijke Informatie koppelen aan Persoonlijk Identificeerbare Informatie, zal deze gecombineerde informatie als Persoonlijk Identificeerbare Informatie worden beschouwd zolang deze informatie gekoppeld blijft.

Tenslotte geven we geen toestemming aan reclamebureaus om via onze diensten gegevens voor gerichte reclame in te zamelen.

4. Cookies en andere Traceerinrichtingen

Om uw gebruik van de Website en/of Apps makkelijker en meer op uw maat te maken, kunnen we cookies op uw computer of toestel installeren. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de computer van een gebruiker wordt opgeslagen en dat Niet-persoonlijke Informatie over deze gebruiker opslaat.

We kunnen cookies gebruiken om u tijd te besparen bij het gebruik van de Website en/of Apps en om ons eraan te herinneren wie u bent. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch maar u kan uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies geweigerd of gewist worden. Gelieve ermee rekening te houden dat wanneer u deze cookies weigert of wist, sommige delen van de Website en/of Apps eventueel niet naar behoren zullen werken.

We kunnen ook webbakens of andere standaard technologieën zoals pixeltags gebruiken om ons te helpen bij het analyseren van uw gebruik van de Website en/of Apps. Pixeltags en webbakens zijn uiterst kleine grafische afbeeldingen die op bepaalde pagina’s op onze Website en Apps of in onze e-mails worden geplaatst om ons toe te laten na te gaan of u een bepaalde actie hebt uitgevoerd. Wanneer u deze pagina’s opent of een e-mail opent of aanklikt, genereren pixeltags en webbakens een niet-persoonlijk identificeerbare kennisgeving van deze actie.

5. Het beheer van uw informatie

U kan op elk ogenblik op uw account inloggen om te zien welke Persoonlijk Identificeerde Informatie we hebben opgeslagen. U kan ons ook per e-mail via info@chapps.com contacteren om te vragen deze informatie te kunnen inzien.

Indien deze informatie foutief zou zijn, streven we ernaar om u middelen in handen te geven om deze snel aan te passen of te wissen – tenzij we deze informatie voor rechtmatige handelsactiviteiten of om wettelijke redenen moeten bewaren.

We moedigen u aan om bij wijzigingen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie zo snel mogelijk aan te passen. Wanneer u uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie aanpast, kunnen we u vragen om uw identiteit aan te tonen alvorens we op uw verzoek kunnen handelen.

We kunnen verzoeken weigeren wanneer deze onredelijk repetitief zijn, een disproportionele technische inspanning vergen, de privacy van anderen in het gedrang brengen of uiterst onpraktisch zouden zijn.

Wanneer we de toegang tot en het corrigeren van informatie kunnen toestaan, gebeurt dit gratis doen tenzij dit een disproportionele inspanning zou vergen.

We streven ernaar om onze diensten op een dusdanige wijze te onderhouden dat informatie beschermd wordt tegen toevallige of kwaadwillige vernietiging. Daardoor kan het zijn dat, nadat u informatie vanuit onze diensten hebt gewist, we niet onmiddellijk de overblijvende kopieën op onze actieve servers zullen wissen en de informatie niet uit onze back-upsystemen halen.

We verwijderen alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie die verbonden is met uw account onmiddellijk nadat u uw account hebt opgezegd tenzij een langere bewaringstermijn door de wet verplicht of toegelaten is.

Niet-persoonlijke Informatie kunnen we echter voor onbepaalde duur bewaren.

6. Bescherming van uw Persoonlijke Informatie

We nemen alle commercieel redelijke administratieve, fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen om uw informatie te vrijwaren en te beschermen tegen elke niet geautoriseerde toegang of onthulling. Dit omvat eveneens het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u ingegeven persoonlijke informatie codeert en deze vervolgens in gecodeerde vorm opslaat achter een firewall die bedoeld is om toegang van buitenaf ons netwerk te blokkeren.

Geen enkele beveiligings- of coderingsmethode kan echter gegarandeerd informatie beschermen tegen hackers of een menselijke fout en geen enkele datatransmissie via het internet of welk draadloos netwerk dan ook kan gegarandeerd 100% veilig zijn. Chapps kan bijgevolg de veiligheid van naar of vanuit de Website en/of Apps verzonden informatie niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die dergelijke informatie zouden kunnen ontvangen.

7. Kinderen

Chapps gebruikt de Website en/of Apps niet om bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 te verkrijgen of om marketingacties naar deze kinderen toe te kunnen voeren. Indien een ouder of voogd te weten komt dat zijn of haar kind zonder hun toestemming informatie aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij ons onmiddellijk te contacteren via info@chapps.com. We zullen deze informatie dan binnen een redelijke tijdspanne uit onze bestanden verwijderen.

8. Toepassing

Deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy zijn van toepassing op de Website en de Apps en alle diensten die deze aanbieden.

Deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy zijn echter niet van toepassing op diensten die door andere ondernemingen of individuen worden aangeboden, met inbegrip van producten of websites die bij het openen of gebruiken van de Website en/of Apps aan u getoond zouden kunnen worden. We raden u aan om de Beleidsregels ter bescherming van de privacy van alle dergelijke partijen, producten en/of websites na te lezen om na te gaan of ze uw privacy beschermen.

9. Wijzigingen

Deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy kunnen te gelegener tijd om welke reden dan ook aangepast worden. We zullen u over eventuele wijzigingen aan onze Beleidsregels ter bescherming van de privacy informeren door de nieuwe beleidsregels hier te posten. We raden u aan om deze Beleidsregels ter bescherming van de privacy regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren aangezien u bij voortgezet gebruik wordt verondersteld met alle wijzigingen in te stemmen.

10. Contact

Mocht u nog vragen hebben over of nog bezorgdheden hebben aangaande onze privacyregels, kan u ons altijd per e-mail contacteren op info@chapps.com of per post op het adres Chapps NV, Koninklijk Pakhuis op Tour & Taxis, Havenlaan 86C - Bus 315B, 1000 Brussel, België.